کمک های مالی

با تشکر فراوان 

 به خاطر در نظر گرفتن کمک مالی شما به ما تا ما بتوانیم به صورت تمام وقت برای پادشاهی خداوند در زمین خدمت کنیم. خوشحالیم که بتوانیم ایرانی و فارسی زبانان عزیز را خدمت کنیم 

اگر از طرق دیگر مایل به کمک های مالی هستید از طریق فرم زیر برای اطلاعات بیشتربا ما تماس بگیرید