درباره ما

به وب سایت “تکمیل با خون” خوش آمدید

 
مسعود و رز با خواندن کتاب مقدس و در طی یکسری اتفاقات پی در پی عیسی مسیح را ملاقات کردند و قلب و زندگی خود را به او سپردند. کلام خدا مبناء و پای اصلی زندگی آنها شد و هم اکنون خداوند خدمت به  ایمانداران فارسی زبان را در قلب آنها قرار داده با امید به اینکه ما ایمانداران به یگانگی ایمان و شناخت پسر خدا دست یابیم و بالغ شده به بلندای قامت مسیح برسیم. افسسیان باب ۴ آیه ۱۳ 
و با شناخت مسیح و پسر خدا در هویت خود قدم زده و تمامی خلقت را که تا هم اکنون از دردی همچون درد زایمان مینالد آزاد کنیم. چرا که تمامی خلقت با اشتیاق تمام منتظر ظهور فرزندان خداست. چرا که خداوند ما را از پیش شناخت و ما را از پیش معین فرمود تا به شکل پسرش در آییم تا او فرزند ارشد از برادران بسیار باشد. و ما را که از پیش معین فرمود همچنین فرا خواند که پارسا شمرده شویم و آنان را که پارسا شمرد, جلال بخشید. رومیان باب ۸ آیات ۱۸ تا ۳۰

:رویا

رویایی که مسعود و رز دارند این است که ایمانداران فارسی زبان را  از طریق حقیقت کلام خدا به مسیح و شناخت مسیح نزدیکتر کنند تا همه در هویت اصلی و حقیقی خود در مسیح هر روزه قدم بزنند, در محبت خدا استوارتر شده و با تقویت اعتماد و ایمان به خدا در قدرت و معجزات روح القدس قدم زده تا بشارت ما فقط با زبان نباشد بلکه خدا با آیات, عجایب و معجزات گوناگون و هدایای روح القدس به حقیقت سخنان ما گواهی دهد. مسعود و رز باور دارند که هر ایماندار به عنوان بدن مسیح, روح القدس و تمامی عطایا را دارد و می تواند در تمام هدایای روح القدس قدم بزند چرا که خداوند تبعیضی بین ایمانداران قائل نمیشود و به همه به طور یکسان عطیه روح القدس را داده است و این ما هستیم که با شناخت بیشتراز این حقیقت میتوانیم در  تمام هدایای روح القدس قدم بزنیم

کانال یوتوب ما را ملاقات کنید و برای دریافت شهادت ها و تعالیم در کانال ما عضو شوید