با ما تماس بگیرید

 با تشکر از تماس شما با ما ، سوالات, نظرات و پیشنهادات و یا درخواست دعای خود را برای ما بفرستید و در اولین فرصت با شما تماس خواهیم گرفت.

اگر تماس شما در ارتباط با دعوت ما به کلیسا, کنفراس و یا جلسات تعلیمی آنلاین برای گروهای خانگی شماست, لطفا در قسمت پیغام اطلاعات بیشتر در این مورد به ما بدهید. 

>