ویدئوها

تعالیم مسیحیت ما را به زبان فارسی از طریق کانال یوتوب نگاه کنید

کانال یوتوب ما شامل تعالیم عمیق و دقیق از کتاب مقدس است. ما باور داریم که کتاب مقدس کتابی کامل و جامع است و برای فهمیدن کتاب مقدس ما نیاز نداریم که به منابع دیگر رجوع کنیم. بلکه هر آیه با هدایت روحالقدس باید آیات دیگر را تعبیر و تفسیر کند تا ما تفسیری دقیق از کلام خدا داشته باشیم. تعالیم مسیحیت ما به آشکار کردن رازهای عمیق عیسی مسیح می پردازد. ما در مورد مباحثی از قبیل, فیض, نجات, حیات جاودان, صلیب عیسی مسیح, رستاخیز عیسی مسیح, و جلال یافتن و ظهور پسران خدا و سلطنت آنها بر روی زمین و غیره صحبت میکنیم.

سری تعلیمی منظور عیسی چه بود

منظور عیسی چی بود؟ این سوالی است که همه ما هنگام خواندن کلام عیسی در اناجیل ممکن است داشته باشیم. ما می دانیم که باید در پس تعالیم عیسی و مثلهای او فهمی عمیق تر وجود داشته باشد. اما گاهی به نظر می رسد که ما نمی توانیم آن عمیق درک کنیم. این سری از تعالیم بر روی حرف های عیسی متمرکز شده است که به سؤالات اصلی شماپاسخ دهد. ما به شما کمک خواهیم کرد تا با کمک آیات دیگری ، یک آیه دیگر را بهتر و عمیق تر درک کنیدتا بتوانید یک فهم دقیقتر از کتاب مقدس داشته باشید.

سری "کاهنیت"

سری کاهنیت به تعلیمی مربوط به جایگاه ما به عنوان کاهنان و پادشاهان بر روی زمین میپردازد. عیسی مسیح به عنوان کاهن اعظم کیست, چگونه امروز برای ما شفاعت میکند, چگونه در سختیها و وسوسه ها ما را یاری میکند تا غالب بیاییم, تعالیم اصلی این سری هستند. این سری به ما کمم میکنند تا هویت خود در مسیح و جایگاه ما به عنوان کاهن را دارک کنیم و یاد بگیریم چطور میتوانیم مانند یک پسر خدا بر زمین سلطنت کنیم.

برای دیدن ویدئو های بیشتر به کانال یوتوب ما بروید

>